0_00-phutrong.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước

23-10-2018

Chiều 23/10, với đa số phiếu tán thành, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2