139436_eb4ba11a78a1b8ffe1b0.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Nghệ nhân KLG Nguyễn Thị Nga – hơn 30 năm tâm huyết với các giá trị văn hóa ẩm thực và du lịch Việt Nam.

15-06-2022

(kyluc.vn) - Nghệ nhân – Kỷ lục gia Nguyễn Thị Nga được biết đến không chỉ là một người phụ nữ tài giỏi trong công tác quản lý doanh nghiệp mà còn là người luôn hết mình trong việc quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch của Việt Nam ra thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2