• Trang chủ
  • Nguyễn trường tiến - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nguyễn trường tiến
0_ipiccy_image-2022-11-25T114940-523.jpg

Tác phẩm Cửu Long Tranh Châu điêu khắc bằng rễ cây nguyên khối xác lập Kỷ lục Việt Nam

05-01-2023

(Kyluc.vn) Ngày 22/9/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) có quyết định xác lập Kỷ Lục Việt Nam đối với tác phẩm Cửu Long Tranh Châu của ông Nguyễn Trường Tiến tại TP.Hồ Chí Minh. Đây được xem là tác phẩm được làm từ rễ gỗ lũa chủ đề về Cửu Long Tranh Châu có kích thước lớn nhất hiện nay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2