0_00(3).jpg

Nhà khoa học nữ 30 tuổi chế tạo 'mắt thần' cho vệ tinh Việt Nam

28-06-2018

Cường độ làm việc một ngày 16 tiếng, có tháng gần như không ngủ, Thảo đang nỗ lực cùng đồng nghiệp tạo ra các vệ tinh của người Việt.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2