0_WOWTIME_Nien-lich_Alfred-Bernhard-Nobel.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 138 năm ngày sinh của nhà hóa học Alfred Bernhard Nobel - cha đẻ của Giải thưởng Nobel (21/10/1883 - 21/10/2021)

21-10-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Alfred Bernhard Nobel (21 tháng 10 năm 1833 – 10 tháng 12 năm 1896) là một nhà hóa học, một nhà kỹ nghệ, nhà sản xuất vũ khí, người phát minh ra thuốc nổ (dynamite) và một triệu phú người Thụy Điển. Ông dùng tài sản của mình để sáng lập ra Giải thưởng Nobel. Nguyên tố hóa học Nobelium được đặt theo tên của ông.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2