• Trang chủ
  • Nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn đình tư - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn đình tư
0_vt-giao-luu-voi-nha-nghien-cuu-tram-tuoi-nguyen-di.jpg

[WOWTIMES- Niên lịch và Dấu ấn cá nhân] Nguyễn Đình Tư- nhà nghiên cứu văn hóa 100 tuổi cả cuộc đời say mê Nam Bộ

02-11-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu dày dặn về địa danh hành chính, lịch sử Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã dành cả cuộc đời mình để say mê nghiên cứu văn hóa- lịch sử.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2