• Trang chủ
  • Nhà sưu tập huỳnh minh hiệp - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhà sưu tập huỳnh minh hiệp
0_nienlich_wowtimes_Huynh-Minh-Hiep.jpg

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp xác lập Kỷ lục với Bộ sưu tập phiếu đi chợ & các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch COVID-19 ở Việt Nam

29-05-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 29/05/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập Kỷ lục mới đến Kỷ lục gia – Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp với Bộ sưu tập phiếu đi chợ & các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch COVID-19 tại các địa phương của Việt Nam với số lượng lớn nhất.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2