0_nha-tho-duc-ba.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.20) Nhà thờ Đức Bà “Vương cung thánh đường” 142 năm tuổi tại Việt Nam (1880- 2022)

29-08-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Nhà thờ Đức Bà là công trình kiến trúc tuyệt tác của đô thị Sài Gòn. May mắn không bị phá hủy bởi chiến tranh như nhiều công trình khác, nhưng thời gian dường như cũng không thể làm tàn phai sự lộng lẫy của kiến trúc đặc sắc này.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2