• Trang chủ
  • Nhà thiết kế chiến lược - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhà thiết kế chiến lược
0_0000000000000000000-avant.jpg

8 phụ nữ ảnh hưởng nhất đến chính trường Hoa Kỳ

07-12-2018

NIENLICH.VN - Số lượng phụ nữ đang phục vụ trong nền hành chính và chính phủ Mỹ lớn hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số ngôi sao trẻ đang nổi lên trong chính trường Mỹ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2