• Trang chủ
  • Nhà truyền thống bắc bộ - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nhà truyền thống bắc bộ
0_nha-ba-kien.jpg

Bí ẩn về ngôi nhà Bá Kiến hơn 100 năm tuổi ở làng Vũ Đại

13-03-2018

Căn nhà có 3 gian được xây dựng theo lối nhà truyền thống Bắc Bộ Việt Nam và được làm toàn bằng gỗ lim rắn chắc, bề thế. Người dựng ngôi nhà này chính là cụ Cựu Hanh, một lái buôn giàu có nổi tiếng khắp vùng nam đồng bằng Sông Hồng xưa.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2