0_ipiccy_image-2022-10-20T134945-441.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.97) Nhà tù Hỏa Lò - minh chứng rõ nét cho một thời kì lịch sử gian lao của nước nhà (1896 – 2022)

20-10-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Là một minh chứng rõ nét cho cả một thời kì lịch sử khổ cực mà gian lao, nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của những người con Việt Nam yêu nước. Bên cạnh nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, nhà tù Hỏa Lò được ví như “địa ngục trần gian” trong giai đoạn chiến tranh, gian khổ.

Content1 (mobil)
Trang 5 của 110 trang (1092 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2