0_nienlich_wowtimes_SAIGON-CO-OP.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] SAIGON CO.OP - 33 năm xây dựng thương hiệu bán lẻ với phương châm "vì người Việt phục vụ".

21-06-2022

(kyluc.vn) - Kể từ khi ra đời từ năm 1989 cho đến nay, Saigon Co.op luôn là đơn vị tiên phong đi đầu vì mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng Việt.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2