0_wowtimes_nienlich_-Lien-minh-Vien-thong-Quoc-te-I.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 157 năm thành lập Liên minh Viễn thông Quốc tế (17/05/1865 – 17/05/2022)

17-05-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) ban đầu là Liên minh Điện báo Quốc tế, là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là tổ chức quốc tế lâu đời nhất trên toàn cầu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2