0_nienlich_wowtimes_04-cay-Ko-nia.jpg

[WOWTIMES - Bách Niên Cổ Thụ] (P.50) 04 cây Kơ nia trăm năm tuổi trong khuôn viên Trường Tiểu học Bắc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)

16-05-2023

[NIENLICH.VN-WOWTIMES] 04 cây Kơ nia cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên Trường Tiểu học Bắc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã chính thức được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao bằng, gắn biển công nhận cụm Cây Di sản Việt Nam vào ngày 20/11/ 2012 .

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2