0_nienlich_wowtimes_Cay-thi_co-thu_700-nam-tuoi.jpg

[WOWTIMES - Bách Niên Cổ Thụ] (P.60) cây thị cổ thụ hơn 700 năm tuổi, từng là điểm quan sát máy bay Mỹ tại Gia Viễn, Ninh Bình

29-05-2023

[NIENLICH.VN-WOWTIMES] Cây thị cổ thụ hơn 700 năm được trồng tại đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cây thị cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm được người dân nơi đây xem như báu vật, bảo vệ từ đời này sang đời khác.. Vào những năm kháng khiến chống Pháp, Mỹ, cây thị là nơi quan sát máy bay địch. Người dân chèo lên ngọn cây thị, mỗi khi thấy máy bay địch đến là gõ kẻng để nhân dân xuống hầm trú ẩn.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2