0_wowtime_nienlich_-PepsiCo.png

WORLDKINGS - NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU 2022] Những mốc son chói lọi trải dài suốt 124 năm lịch sử của PepsiCo, Inc (1898)

19-03-2022

(kyluc.vn - uskings.us) PepsiCo, Inc. là tập đoàn thực phẩm, đồ ăn nhanh và nước giải khát đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Harrison, New York, trong làng Purchase. Hoạt động kinh doanh của PepsiCo bao gồm tất cả các khía cạnh của thị trường thực phẩm và đồ uống. Nó giám sát việc sản xuất, phân phối và tiếp thị các sản phẩm của mình.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2