0_venice4.png

Venice tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 500 của danh họa Tintoretto

16-01-2018

NIENLICH - Tintoretto là một họa sĩ người Ý và là một nhân tố đáng chú ý của trường thời Phục hưng. Với năng lực của mình trong hội họa, ông được gọi là Il Furioso.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2