0_15(1).jpg

Pokemon Go thiết lập 5 kỷ lục thế giới

24-08-2016

Guinness World Records xác nhận, trò chơi Pokemon Go của hãng Niantic đã thiết lập 5 kỷ lục thế giới.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2