0_nienlich-wowtime_CD-Dau-Khi_PVMTC.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) (07/11/1975 -07/11/2021)

06-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Ngày 07 tháng 11 năm 1975, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ Khí đốt ký quyết định số 118/TCDK-VP về việc thành lập Trường Công nhân kỹ thuật Dầu khí và nay là Trường Cao đẳng Dầu khí.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2