0_PYREX-Thuong-hieu-thuy-tinh-phong-thi-nghiem.jpg

PYREX - Thương hiệu thủy tinh phòng thí nghiệm nổi tiếng thế giới

08-09-2020

KYLUC.VN - Cái tên PYREX đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng thế giới trong khoa học nhờ các đặc tính kháng nhiệt và hóa học được chứng minh rõ ràng dẫn đến việc sử dụng nó trong một số khám phá khoa học và đột phá y học quan trọng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2