• Trang chủ
  • Quản trị kinh doanh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Quản trị kinh doanh
0_44-so-hoa-quan-tri-kinh-doanh.jpg

Số hóa nhiều công đoạn quản trị kinh doanh để thích ứng dịch Covid-19

24-04-2020

Ai có thể nhanh nhạy hơn, sớm nhận diện và tận dụng cơ hội để hiện thực hóa bằng những bước đi bài bản tiến tới mô hình kinh tế số?

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2