• Trang chủ
  • Quần thể sa mu dầu - Niên lịch
  • > Tag
  • > Quần thể sa mu dầu
0_vov_1__pfgk.jpg

Nghệ An công nhận quần thể sa mu dầu, phay sừng là cây di sản Việt Nam

29-11-2016

Sau khi khảo sát, quần thể cây sa mu dầu và 5 cây phay rừng ở vườn quốc gia Pù Hoạt đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2