0_144842_4-9-101246706.jpg

[WOWTIMES- Vang bóng một thời] Dầu cù là Mac Phsu: 40 năm bá chủ dầu cao

09-08-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trước 1975 ở miền Nam, dầu cù là Mac Phsu danh tiếng vô cùng, ai ai cũng dùng. Hơn 40 năm xuất hiện trên thị trường, Mac Phsu là bá chủ dầu cao một thời, đủ thấy sự thông dụng và nổi tiếng của thương hiệu dầu cao một thời vang bóng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2