0_6.jpg

Đắt ngang đá quý, vì sao sâm Mỹ vẫn được lùng mua ở châu Á?

19-09-2016

Người Trung Quốc chuộng sâm rừng Mỹ bởi nhân sâm châu Á chủ yếu là sâm trồng với chất lượng thấp. Loại sâm Mỹ 20 năm tuổi có giá trị cao tương đương với đá quý.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 2 trang (14 bài)Đầu<12
Content2 (mobil)
content2