0_Soichiro_Honda_1.jpg

Tuổi trẻ bỏ học, phá sản, cầm cố cả nhẫn cưới của ông chủ đế chế Honda

22-10-2019

Gặp tai nạn xe đua, từng phá sản 2 lần, cầm cố tất cả gia sản kể cả nhẫn cưới của vợ… là những gì Soichiro Honda phải trải qua trước khi lập nên đế chế Honda.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2