0_ceo-best-buy-hubert-kids-500.jpg

10 CEO tốt nhất nước Mỹ năm 2019

09-07-2019

Top 10 CEO của Glassdoor không có những lãnh đạo như Mark Zuckerberg và Tim Cook dù họ luôn ở top 100 bảy năm qua.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2