0_cengroup-cong-bo-dau-tu-revex.jpg

Shark Hưng “rót” 1 triệu USD đầu tư vào nền tảng công nghệ Revex

20-02-2020

Nền tảng trung gian kết nối giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư bất động sản Revex chính thức được tập đoàn Cen Group ký kết rót 1 triệu USD theo như cam kết tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2