0_Shell-Oil.jpg

Shell Oil – Một trong những thương hiệu dầu khí lớn nhất thế giới

25-08-2020

KYLUC.VN - Shell Oil Company là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Royal Dutch Shell, tập đoàn xuyên quốc gia 'chuyên ngành dầu mỏ', một trong những công ty dầu lớn nhất thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2