0_0000-Tokyo.jpg

Top 10 thành phố có nhiều cư dân siêu giàu trên thế giới

15-09-2018

NIENLICH.VN - Trong khi châu Á bắt kịp về sự sáng tạo về của cải, nhưng Mỹ vẫn là khu vực hàng đầu thế giới dành cho siêu giàu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2