129852_00-2.jpg

Mỗi ngày một phát minh (49): Bộ ba Robot CLOi mới của LG được thiết kế cho các khách sạn, siêu thị và sân bay

13-09-2018

NIENLICH.VN - Gia đình CLOi bao gồm Robot Hub của LG và các robot dành cho sân bay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2