0_w620h405f1c1-files-articles-2016-1095820-sibongile.jpg

Sibongile Sambo - Người phụ nữ làm thay đổi ngành hàng không châu Phi

12-03-2016

Đây là tên thân mật mà nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hàng không thế giới đặt cho Sibongile Sambo, người sáng lập hãng hàng không có phi đội nữ đầu tiên tại lục địa đen.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2