0_Apple.jpg

Apple, một trong Tứ Đại Công nghệ của thế giới

01-09-2020

KYLUC.VN - Khi Apple ra mắt công chúng vào năm 1980, cả Woz và Jobs đều trở thành triệu phú ngay lập tức.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2