0_0000.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 11.09.2018 - Kỷ niệm 135 năm James Goold Cutler phát minh ra máng thu thập thư năm 1883

11-09-2018

KYLUC.VN - Máng thư là một thiết bị thu thập thư được sử dụng trong các tòa nhà văn phòng nhiều tầng, khách sạn, các tòa nhà chung cư và các cấu trúc cao tầng khác nhưng hiện nay không còn tồn tại. Các bức thư được thả từ các tầng trên và được thu thập (thường là ở tầng trệt) tại một trung tâm lưu ký bởi dịch vụ bưu chính.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2