0_Deutsche_Lufthansa.jpg

[WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2022] Những thành tựu trong 69 năm phát triển của Lufthansa, hãng bay hàng đầu tại Châu Âu (1953)

28-07-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Lufthansa là một trong năm thành viên sáng lập của Star Alliance, liên minh hàng không lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1997.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2