0_tan-son.jpg

Dật Hanh, Tấn Sơn tưởng niệm 5 năm ngày mất cố nhạc sĩ Phạm Duy

01-02-2018

Sau 5 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Phạm Duy, nhiều nghệ sĩ đã chung tay cho ra một sản phẩm âm nhạc để tưởng nhớ ông.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2