0_nien-lich_wowtime_C_E_O_Group_bang-ten_cty.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 20 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (26/10/2001- 26/10/2021)

26-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO) được thành lập ngày 26/10/2001 với vốn điều lệ ban đầu là 1.6 tỷ đồng. Năm 2014, cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán CEO.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2