• Trang chủ
  • Tập đoàn dệt may việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tập đoàn dệt may việt nam
0_khau-trang-vinatex-02.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 26 năm ngày thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) (29/04/1995 – 29/04/2021)

29-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Tập đoàn Dệt may Việt Nam tiền thân là Tổng công ty Dệt may Việt Nam được thành lập theo Quyết định ngày 29/04/1995 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sáp nhập các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Dệt Việt Nam và Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu May. Quá trình hình thành và phát triển của Vinatex gắn liên với lịch sử hình thành và phát triển ngành Dệt may Việt Nam, Vinatex luôn giữ vị trí nòng cốt đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2