0_nienlich_wowtime_Tong-CTY_319_Bo-Quoc-Phong_buildi.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 43 năm ngày thành lập Tổng công ty 319 (07/03/1979 - 07/03/2022)

07-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 07/03/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ được giao khi mới thành lập là lực lượng cơ động, huấn luyện quân dự nhiệm và chiến sỹ mới bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3.

Content1 (mobil)
  • 0_18.jpg

    Vietkings – Niên lịch ngày 24/8/2017

    24-08-2017

    NIENLICH - Trung tâm Niên lịch thuộc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chúc mừng ngày thành lập các đơn vị, cơ sở trong cả nước, ngày 24/8/2017.

Content2 (mobil)
content2