• Trang chủ
  • Tổng công ty 319 bộ quốc phòng - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổng công ty 319 bộ quốc phòng
0_nienlich_wowtime_Tong-CTY_319_Bo-Quoc-Phong_buildi.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 43 năm ngày thành lập Tổng công ty 319 (07/03/1979 - 07/03/2022)

07-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 07/03/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ được giao khi mới thành lập là lực lượng cơ động, huấn luyện quân dự nhiệm và chiến sỹ mới bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2