• Trang chủ
  • Tổng công ty lắp máy việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổng công ty lắp máy việt nam
0_LILAMA-congtrinh-01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 40 năm ngày thành lập Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) (01/12/1960 – 01/12/2020)

01-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) - là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1960.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2