• Trang chủ
  • Tổng giám đốc tổng công ty hạ tầng mạng - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổng giám đốc t��ng công ty hạ tầng mạng
0_ceo-vinaphone-nguyen-nam-long-001.jpg

Hồ sơ của tân CEO VinaPhone

11-04-2019

Ông Nguyễn Nam Long - Tổng giám đốc Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPT-VinaPhone, với thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2