0_08.jpg

Những truyền thống và phong tục kỳ lạ trên thế giới - Số 5: Nghi lễ 'Những xác chết đi bộ' của tộc người Toraja, Indonesia

06-10-2018

NIENLICH.VN - Cứ tháng 8 hằng năm, tộc người Toraja lại đem những xác chết thân nhân trang điểm, mặc quần áo và đưa đi dạo khắp làng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2