0_wowtimes_nienlich_-Taobao.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 19 thành lập trang web mua sắm trực tuyến Taobao (10/05/2003 – 10/05/2022)

10-05-2022

(kyluc.vn - worldkings.org) Taobao là một nền tảng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc. Nó có trụ sở chính tại Hàng Châu và thuộc sở hữu của Alibaba. Theo xếp h���ng của Alexa, đây là trang web được truy cập nhiều thứ tám trên toàn cầu vào năm 2021.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2