0_nienlich_wowtimes_evn-npcetc-cong-trinh.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 51 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) (11/05/1971- 11/05/2022)

10-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc được thành lập ngày 11/5/1971 với tên gọi Trung tâm Thí nghiệm điện, hạch toán phụ thuộc vào Công ty Điện lực 1, đến nay được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hạch toán độc lập. Nhiệm vụ chính của công ty là: Quản lý kỹ thuật toàn bộ hệ thống điện thuộc EVNNPC về lĩnh vực thí nghiệm điện; Thí nghiệm hiệu chỉnh ở các công trình điện mới xây dựng ở các nhà máy phát điện, các trạm truyền tải và phân phối điện năng

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2