0_00(2).jpg

Du Tử Lê: 'Văn chương cứu rỗi tôi trong những ngày luân lạc…'

27-06-2018

Du Tử Lê là thi sĩ Sài Gòn được công chúng biết đến qua những bài thơ tình được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Nhưng Du Tử Lê không chỉ có thơ tình.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2