0_ikea4.png

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 36: Ingvar Kamprad, nhà sáng lập thương hiệu IKEA

28-05-2018

NIENLICH.VN - Ingvar Kamprad đã sáng lập IKEA từ năm 17 tuổi và hành nghề bán diêm từ khi còn là một cậu bé.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2