• Trang chủ
  • Thương hiệu quốc tế - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thương hiệu quốc tế
0_lions-clubs.jpg

VIETKINGS – Niên lịch thế giới (13): 102 năm Lions Clubs International, tổ chức phục vụ phi chính trị lớn nhất thế giới

05-07-2019

KYLUC.VN - Phương châm của Lions là 'Chúng tôi phục vụ'. LION là viết tắt của Liberty (Tự do), Intelligence (Trí tuệ), Our Nation's Safety (An toàn).

Content1 (mobil)
Trang 3 của 3 trang (27 bài)Đầu<123
Content2 (mobil)
content2