• Trang chủ
  • Thư viện trung ương ðông dương - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thư viện trung ương ðông dương
0_1024px-Thu_vien_Van_hoa_Thieu_nhi_tai_Thu_vien_Quo.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 103 năm ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam (29/11/1917 – 29/11/2020)

29-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành lập ngày 29-11-1917, tiền thân là Thư viện Trung ương Ðông Dương do Toàn quyền Đông Dương, chấp nhận kế hoạch của P. Boudet ban hành nghị định.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2