• Trang chủ
  • Thị trường vàng bị siết chặt - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thị trường vàng bị siết chặt
0_76edb01ef8bb426c9e71bff8f108af9e.png

CEO Lê Trí Thông nói về ‘cú bẻ lái chiến lược’ giúp PNJ khác biệt giữa lúc thị trường vàng bị siết chặt

11-12-2019

"Khi nhìn về tư duy chiến lược, doanh nghiệp phải nhìn tổng thế bức tranh để thấy được trào lưu, xu thế… chứ không nên dừng lại ở việc nhìn về đối thủ. Bên cạnh đó, chiến lược mà không có chiến thuật là con đường chậm nhất đến với thành công, nhưng có chiến thuật mà không có chiến lược thì là con đường thất bại…", ông Lê Trí Thông chia sẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2