• Trang chủ
  • Thời trang việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thời trang việt nam
0_yody-nguyen-viethoa.jpg

Nguyễn Việt Hòa: CEO trẻ muốn đưa thời trang Việt Nam ra thế giới

26-05-2018

Nguyễn Việt Hòa là CEO của YODY, một hệ thống thương hiệu thời trang mà cứ mỗi 1 tháng lại cho ra đời hơn 1 cửa hàng có tham vọng trong tương lai gần sẽ đưa tiếng nói Việt Nam ra 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2